Auteursarchief: dr. Rob van den IJssel

dr. Rob van den IJssel

Over dr. Rob van den IJssel

website doctor Rob

Inspectie telt opnieuw minder zwakke scholen

Het aantal zwakke of zeer zwakke scholen in het voortgezet onderwijs en speciaal onderwijs is afgelopen schooljaar opnieuw gedaald.

Het aantal basisscholen dat niet aan de minimumeisen voldoet, is gelijk gebleven. Dat meldt de Onderwijsinspectie vrijdag. Het overgrote deel van de scholen krijgt wel een voldoende.

In het voortgezet onderwijs voldeed 92,7 procent van de scholen op 1 september van dit jaar aan de minimumeisen. Een jaar eerder was dat nog 89,9 procent. In het voortgezet speciaal onderwijs was 95,3 procent voldoende, tegenover 91 procent in 2013.

In het basisonderwijs bleef het aantal scholen met een voldoende gelijk op 97,8 procent.

Regionale verschillen

Er zijn regionaal veel verschillen te zien, in Limburg, Zeeland en Utrecht zijn 99 van de 100 basisscholen voldoende. In Flevoland daarentegen is 4,2 procent van de basisscholen zwak.

Ook in het voortgezet onderwijs doen Limburg, Zeeland en Noord-Brabant het goed en ook hier blijft Flevoland achter. Bijna een op de tien scholen is daar zwak.

Gezakte kinderen

Een school is volgens de Onderwijsinspectie zwak of zeer zwak als er onvoldoende onderwijsresultaten gerealiseerd worden, bijvoorbeeld als er te veel kinderen of jongeren blijven zitten of zakken.

Ook speelt mee of er op belangrijke onderdelen van het onderwijsleerproces voldoende kwaliteit is, de leerstof goed doorlopen wordt en de docenten voldoende bekwaam zijn.

via Inspectie telt opnieuw minder zwakke scholen | NU – Het laatste nieuws het eerst op NU.nl.

Meer museumbezoek door stijging gratis bezoeken

Nederlandse musea hebben vorig jaar bijna 26,5 miljoen bezoekers mogen ontvangen. Dat is een flinke stijging ten opzichte van 2011.

De stijging wordt veroorzaakt doordat museumbezoekers steeds vaker met een gratis toegangskaart of museumkaart binnenkomen.

Dat blijkt uit cijfers die het Centraal Bureau voor de Statistiek maandag heeft gepubliceerd.

Beweeg de cursor over het diagram om de aantallen te zien. De gegevens zijn afkomstig van het CBS. – (c)NU.nl/Jerry Vermanen

Het aantal bezoeken met een museumkaart is tussen 2011 en 2013 gestegen van bijna 4 miljoen naar ruim 6,1 miljoen personen. In die periode is het aantal gratis bezoeken van 3,9 miljoen naar 5,2 gegaan.

Sinds 1993 is het aantal personen dat vol tarief betaalt voor een museumbezoek gedaald van 17,4 miljoen naar 10,7 miljoen in 2013. Ongeveer 7 miljoen toeristen hebben de Nederlandse musea bezocht.

via Meer museumbezoek door stijging gratis bezoeken | NU – Het laatste nieuws het eerst op NU.nl.

Te weinig vrouwen aan de top in bedrijfsleven

In de raden van bestuur van beursgenoteerde bedrijven zitten slechts dertien vrouwen, wat neerkomt op 6 procent.

Dat blijkt donderdag uit de Female Board Index. Dit jaar kwamen er drie vrouwen bij in de raden van bestuur.

Slechts 99 van de 658 zittende bestuurders en commissarissen is vrouw, ofwel 15 procent. Vorig jaar was dit 13,3 procent.

Dat is nog ver beneden het wettelijk streefcijfer van minimaal 30 procent vrouwen in zowel de raden van bestuur als de raden van commissarissen uiterlijk 2016.

Het aantal vrouwelijke commissarissen bij beursgenoteerde bedrijven is fors hoger dan het aantal vrouwelijke bestuurders. Van alle in het afgelopen jaar nieuw benoemde commissarissen bij de 87 Nederlandse beursondernemingen is bijna een derde vrouw.

Groeitempo

In totaal werden er 57 nieuwe commissarissen benoemd, waarvan 18 keer een vrouw. Het aandeel vrouwen in raden van toezicht is daarmee gestegen naar 19,5 procent. In 2013 was dit nog 17,5 procent.

Bij het huidige groeitempo zal dit streefgetal voor de raad van commissarissen in 2020 gehaald worden. Voor vrouwelijke bestuurders zal dit duren tot 2033.

Informatieleverancier Wolters Kluwer is nu het enige beursfonds dat het streefgetal heeft gehaald. 30 van de 87 beursgenoteerde bedrijven (34 procent) hebben nog helemaal geen vrouwen in het bestuurder of het toezicht.

Aan het wettelijke streefcijfer zijn geen sancties verbonden.

via Te weinig vrouwen aan de top in bedrijfsleven | NU – Het laatste nieuws het eerst op NU.nl.